Folytonosság Cikk

Folytonosság

Zhu Youtang hátradőlt a padon, és elmerengve nézte a madarak röptét. Arcát langy szellő símogatta, és azon tűnődött, hogy milyen szép lenne, ha ez a pillanat örökké tartana. Tudatában ott zümmögött tanítójának hangja, aki éppen a történelem tudományára igyekezett őt oktatni. Zhu Youtang tisztában volt vele, mennyire fontos számára a történelem. Igazán nem az unalom, vagy tanítója iránti tiszteletlenség miatt kalandozott el figyelme, csupán lelke e pillanatban megtelt azzal, hogy a mai nap szépségében gyönyörködjön.

Tanítója, miután észrevette, hogy a leendő uralkodó már nem őrá figyel, elhallgatott. Csöndben várta, hogy a leendő uralkodó szólítsa.

- A Fal ártalmas országunknak - szólalt meg végül Zhu Youtang. - Mikor hatalomra kerülök, le fogom állítani az építkezést, ami már így is túl sok ember életét követelte.

A tanító összeráncolta homlokát, míg azon tűnődött, miért mondhat fiatal tanítványa ilyet.

- Apád és apád atyjai azért építtették a Falat, hogy megvédelmezze országunkat a barbárok támadásaitól. Bölcs uralkozók, akik megvédik alattvalóikat, és megsziládították dinasztiájuk hatalmát. Nekik hála Kína hatalmasabb mint valaha, és ez így lészen mindörökké, - felelte lassan. - A Fal a birodalom diadala az idő felett, ez maga az állandóság. Ezért tilalmas a felfedező hajók építése. Ki tudja, milyen nyomorúságot tudnak hozni a messzi tájakról.

- Az állandóság nem az, amire a birodalomnak szüksége van, - jelentette ki az ifjú. - Míg Kína kilép az idő sodrából, visszahúzódik, mint a kagyló a héjába, az idő tovább halad. Bár mi megállunk, a világ odakinn megy tovább. Előbb vagy utóbb a barbár nemzetek fejletebbek lesznek, mint mi, és áttörnek a Falon. Őseim között felfedezők és hódítók is voltak. Ők tudták, hogy állandóság helyett folytonosság szükséges, mert az a nép, amelyik az állandóságot választja folytonosság helyett, eltűnik a múlt ködében.

A Mind dinasztia korabeli Kína korának legfejlettebb országa volt.


IaiDo

Tagek: