Vétó

Lat 1 az ókori Rómában, a középkorban, és ma a polgári országokban egyes személyeknek az a joga, hogy tiltakozásukat bejelentve megakadályozzák vmely határozat érvényre, jogerőre emelését. 2 a Biztonsági Tanács öt állandó tagjának (az Amerikai Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, Kína, a Szovjetunió) az Egyesült Nemzetek Szervezete alapalkotmányában biztosított azon joga, hogy a Biztonsági Tanácsban valamely határozat elfogadását megakadályozzák.

forrás: BAKOS Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986.

Az, hogy a szótár 1986-os látszik a Szovjetunió miatt... =D na de mind1 nem az a fő. Aisha


AEB

Tagek: