Maliusz Home FrissVáltozások
EarthDawn SpellJammer
Preferences | Upload | Térkép

Mágus/Secter Umm

Előtörténet

Rispen Umm és Alona gyermeke. Hét szilvafás nemes. A család elszegényedett és egyes gazdag földművesek már jobban éltek mint az Umm család. A családnak taníttatásra pénze csak Akniora a legnagyobb fiúra volt, őt Pyarronba küldték. A nemesi ház lerobbant a majorság nagyrésze műveletlen volt. Ahogy lehetett elmenekült szülőfalujából és kereskedni kezdett. Csak az első ezer aranyat ne kérdezzétek!

Az első ezer arany története

Persanküs megye városállamok keleti részén található piciny Amynteo hercegségben. A herceg utasítása ellenére a megyében kukoricát termeltek, és ezért a herceg büntetésül rájuk akarta rohasztani az egész termést, tilos volt kereskedniük akárkivel. Akkoriban Secter fiatal kezdő gabonakereskedő volt és a tilalom ellenére a közeli városba élelmet csempészett. A falu akkori bírája Rivel volt főleg kapcsolatban kereskedőnkkel. Itt szerencséje volt épp jó helyen volt a jó időben, és épphogy csak átcsusszant az ellenőrzések között korántsem egy kései jólszervezett "minden előre el van tervezve" akció volt.

Egyre több helyen kezdett kereskedni, fűszerekkel és különböző élelmiszerekkel azonban csak egy volt a sok kereskedő közül, és sokan fiatalsága miatt nem vették komolyan. Nem keresett rosszul de jól sem sokan megálltak volna ezen a szinten de Secter egy nagy dobásra készült és kapott is egy fülest:

Vekran bánya a Dramtal fejedelemség. Az első komolyabb dolog itt már versenytársai is voltak. Az abbitacél és egyéb ércek állami monopólium alá estek. A kis államban az utakat a katonák szigorúan ellenőrizték. A küldetés igen veszélyes volt ugyanis az ellenőrizetlen utak nehezen járhatóak és mivel nem voltak karbantartva veszélyesek is. Gyakori volt arrafelé a banditatámadás is ugyanis akinek ellopták az árúját nem tudott kihez fordulni. Secter alaposan felkészült a területből és több karavánt is sikerrel átjuttatott a hegyeken. Egyszer talált egy szakadékba esett hóba süppedt szekeret, ami mellett mindenki meghalt. Személyesen temette el az embereket, és lovakkal továbbvontatta a szekeret amíg olyan távolságba került ahová már nem gyanús segítséget vinni. A bányákban egy Zabran nevű férfi adta el neki az érceket, aki egy rosszul fizetett és kevéssé megbecsült bányamérnök volt.

Kereskedelm fénykora Zadyan város

Egy egészen új világ nyílt meg Secter előtt hatalmas jövedelemre tett szert és ebből már akkora mennyiségben és nagy távolságokon át tudott már kereskedni. Kiiktatta a közvetítő embereket. Hajózni kezdett a Gályák-tengerén és itt ismerkedett meg későbbi jobbkezével a shadoni tengerésztiszttel Xelvius-szal

Székhelyét Zadyan városban állította fel ugyanis ott még nem volt jelentős az akkoriban erőre kapó Wordal céh, amely több hercegségben is kereskedelmi monopóliumot ért el. Mindenkinek aki kereskedni akart csatlakozni kellett hozzájuk, ami egy éves díj és forgalmi adó megfizetését jelentette. A város hercege, Gamlok, rémes ötletnek tartotta mindezt és szilárdan ellenállt, a Vaina és Quletop családok támogatását élvezve. Komoly intrika volt közöttük és a Nuori és a Tremor házak között akik a céhet támogatták.

Secter különösen jó kapcsolatot ápolt a Vaina házzal. Sok mindenben segítette törekvéseiket, sikeres kémhálózatával fontos információkkal látta őket el, fegyvereket varázstárgyakat, luxuscikkeket szerzett be nekik. A kémhálózat

Lucia a Tremor ház legfiatalabbik generációjából származó lány régóta kinézték számára a férjet, őneki mindez nem tetszett és lázadott, ahogy tudott összefeküdt az egyik legnagyobb "ellenségükkel" Secterrel. A kereskedőt ugyan nem ágyban találták a lánnyal, de igen kényelmetlen volt kimagyaráznia mit keresett a hölgy szobájában. Láncra verték, elvitték és értesítették a nemes urat. A másik oldal is mozgósította önmagát. Kalor Vaina karddal akarta kiszabadítani őt, de mire beküzdötte magát Secter épp az egyik nő fogvatartójával csevegett kedélyesen. Igazából ez mázli volt az a fogvatartó a szülővárosából származott és csak régi emlékeket idéztek föl. Az esküvő meghiúsult ezzel lassítva a Wordal előretörést, de a Tremor ház végérvényesen elkötelezte magát a puccsisták oldalán.

Sectert egyszer megpróbálták megmérgezni, a Tremor érdekeltségbe tartozó Onixia, egyesek szerint boszorkány. Sip egy különítménnyel megpróbálta elfogni

Rabak emirátus Dzsad felségterület "szerályos történet" Adranila hölgy

A Puccs

Dorani idők

Visszatérés délre