Maliusz Home FrissVáltozások
EarthDawn SpellJammer
Preferences | Upload | Térkép

Siedem

Siedem

1. A történelem
2. Tradiciók
2.1. Przedni
2.2. Drugi
2.3. Trzeci
2.4. Czwarty
2.5. Piąty
2.6. Szósty
2.7. Siódmy
2.8. Ósmy
3. A világ
4. A mese
5. A karakterek
5.1. Pacsek
5.2. Zslimak

1. A történelem

Valamikor a nem túl távoli jövőben az embereknek sikerült egy olyan űrállomást létrehozniuk, ahová tudósokon és gazdag embereken kívül is bárki feljuthatott. Bárki, aki egy kis kikapcsolódásra vágyott, vagy el akart szakadni a Földön látott szokványos égbolttól az a pénzéből megtehette. Ez volt a Zeusz egyik leglényegtelenebb része.

A lényeg két évtizeddel később következett be, amikor egy eddig ismeretlen űrhajó jelent meg az űrállomástól alig néhány kilométerre. Így vált a Zeusz a Föld első diplomáciai központjává, majd később a Földi Federáció és a /Drugik közti első /Kapuvá.

Kellett még jó néhány évtized mire a Földiek, avagy /Przednik sikeresen bevetették magukat az immár jó néhányszáz éve fennálló szövetségbe. Hogy ez hogy történt, és mi következett utána még mindig megtalálhatóak egyes adattárolókon.

Szövetségi idő szerinti 363-ban járunk. Az /Ósmy hadsereg hatalmas erőforrásokat bevetve felnyította a Przednik kapuját, és másfél hónapos bombázás után megadásra kényszerítették őket. A /Siedemi sereg hatalmas vereségeket elszenvedve visszavonult néhány kevébé fontos bányász naprendszerbe javításokért, míg az ósmy sereg továbbnyomult és elfoglalta a drugik három kolonizált naprendszerét és a tradició főbolygóját is. A szövetséges naprendszerek teljes erőfeszítésével is csak néhány terjeszkedő hajót sikerült kimenekíteni. A harcot a /GalacticNetwork élesben adta, egészen a hírhajó robbanásáig.

A szövetséges tradiciók egyértelmű szavazása alapján két naprendszer kapuját felrobbantva sikerült bevédeni a statégiailag fontos kapukat, így egy viszonylagos nyugalmat kieszközölve az elkövetkezendő évtizedre.

Folyt köv

2. Tradiciók

2.1. Przedni

Központ: Föld, Naprendszer
Államforma: Föderáció
Politikai álláspont: Ósmy fenhatóság alatt

Lásd még: /Przedni

A volt Földi Föderáció megmaradt népe. Habár az evolúciós fejlődésük elég lassú volt a többi néphez képest szociális fejlődésük talán az egyik legszinesebb a szövetségben. Hirtelen technológia ugrást (és mellesleg a belső háborúk elfojtását és kolonizálást) a Drugi egyik sérült és sodrodó hajójának véletlen megjelenése okozta a naprendszerükben.

A legjobb diplomaták közülük kerülnek ki az univerzumba hihetelen alkalmazkodó és éleslátásuk miatt. Egyike azon kevés tradicióknak, akiknek gondolatmenete mind érzelmi, mind raciónális elgondolásokon alapúl, illetve képesek beleélni magukat a többi tradició nézőpontjaiba.

2.2. Drugi

A drugik kettős személyiséggel rendelkező, kreatív, igen alkalmazkodóképes, de kiszámíthatatlan és megbízhatatlan személyek. Könnyebb megoldani a tíztestproblémát fejben, mint kiszámítani egy Drugi következő lépését.

Társadalmukban a skizofrénia természetes és egészséges állapotnak tekinthető. A csak egy, vagy kettőnél több személyiséggel rendelkező egyedeket betegnek tekintik. A két személyiség dinamikája és viszonya személyenként eltér, de az egyik személyiség teljes dominanciája tabunak számít (mivel betegség).

2.3. Trzeci

Űrlakó tradició, őket kevésbé érdekli az Ósmyk folyamatos támadása a szövetség ellen, az viszont zavarja őket, hogy a tengerüket monopolizálni akarják.

2.4. Czwarty

Magas, nagydarab, széles, szőrös jószágok, négy karral és a hozzá szükséges izomerővel. Mivel igen könnyen kárt tesznek egymásban és másokban, ezért a bolygón egyetlen túlélő kultúrájuk igen békés természetű.

Az erő és gazdagság helyett nagy jelentőséget tulajdonítanak a testszőrzet dússágának és a technikai tudásnak. Nagy kézügyességgel és mérnöki precizitással rendelkeznek.

Minden felnőtt Czwarty egy vagy több robotot épít magának. Ezek a robotok személyes barát, szolga, bizalmas, eszköztár és egyéb funkciókat látnak el a Czwarty életében.

2.5. Piąty

Ők a misztikus tradició. Alapvetően az erősen toxikus környezethez szoktak, folyamatosan védőöltözetben vannak.
A Piąty társadalom erősen hierarchiális. Az államszervezet irányítását kívülálló nem nagyon tudja átlátni. Papok, varázslók, harcosok, céhek, alkimisták... Az egyses praktikák mögött néha egészen világi dolgok rejtőznek, például drogok. Persze egy piąty összes titkát még senki nem fejtette meg. Megőrült, paranoiás lett, szerelembe esett és családot alapított... A predznikhez hasonlóan képesek jól megérteni mások gondolkodásmódját de rémes diplomaták mert senki sem bízik bennük. Ők ezt nem érzik problémának, számukra a paranoia egy olyan természetes állapot mint kicsit szomorúnak lenni.

2.6. Szósty

Alacsony, a tengerfenéki életmódhoz alkalmazkodott kétéltű lények, életmódjukat oly jól kifejező méregmirigyekkel. Bolygójuk közel teljes részét az óceán borítja, a ritka kivételek többsége katonai bázisból átalakított űrkikötő. Kultúrájukra az egyéni eredmények tisztelete

2.7. Siódmy

Központ: Talon űrbázis
Politikai álláspont: Szövetség alapítója és építőköve

A Szövetség alapítói. Részben kibernetikus élőlények, akiket születésük után közvetlenül gépi implantátumokkal látnak el szüleik. Társadalmuk a hétből a legszabályozottabb, pontos hierarchikus renddel.

Mivel a Siódmy világ részben robot, és az átmenet nem mindig triviális (esetekben beteg vagy kiöregedő személyek szerveinek többségét lecserélik), ezért náluk az elegendően intelligens robotok teljes értékű személynek számítanak. Emiatt a Czwartykat provinciális rabszolgatartó társadalomnak tekintik.

2.8. Ósmy

Központ: Ismeretlen
Politikai álláspont: Lehető leghamarabb bekebelezni az ismert univerzum erőforrásait. Az összeset.

Lásd még: /Ósmy

Az Ósmy birodalomról még a legjobb hírszerzők is elég keveset tudtak kideríteni. Az bizonyos, hogy egységes gondolati séma szerint működnek egyedeik, és harci stratégiájukból is látszik, hogy az egyed élete sokat nem ér számukra. Legtöbben egyértelmű agymosást és egy központi irányítást feltételenzek a tradició mögött. Habár erre semmi bizonyíték nincs, az tény, hogy mielött a többi tradicióval felvették volna a diplomáciai kapcsolatot kilőtték az első sugarakat a környező kereskedők és bányászok hajóira.

Jelenleg azzal foglalkoznak, hogy a többi hét tradíció szövetségét szétverjék.

3. A világ

A játék a galaxis innenső karjában játszódik, egy nem túl távoli jövőben. A tradiciók olyan evoluciós ágakat követnek, amelyek habár kialakulhattak volna (vagy esetleg ki is alakulhatnak), de egyenlőre való világunkban nem ez következett be.

...És jöttek az Ósmyk...

4. A mese

374. járunk.

Talon: űrállomás, a szövetség központja egy bináris rendszerben.

5. A karakterek

5.1. Pacsek

Cwarty hím, kék-ezüst szőrmével. Rangos volt, aztán elhagyta bolygóját, mert beleszeretett egy Drugi lány felébe. Robotjának neve Sruba.

5.2. Zslimak

Siódmy gyártmányú robot. Orvosi pálya elhivatottja. A tervező(Ukrasc) leg élőlény központúbb gyermeke. Frissen végzett az akadémián, hát nekilátott a nagyvilágnak. Hogy tovább fejlődhessen.


JátékKatalógus