Maliusz Home FrissVáltozások
EarthDawn SpellJammer
Preferences | Upload | Térkép

Spell Jammer/Ulmaron Vallás

Kozmológia, vallás és papok Ulmaron világában

1. Kozmológia
2. Vallás
3. Papok, questorok

1. Kozmológia

Valaha is csodálkoztatok rajta miért, melegít minket nap az égből, és miért világítja be éjszakánkat a hold és annyi csillag? Ez is természetesen dicső Logos Urunk erénye. Kezdetben ugyanis káosz és örök éjszaka volt, de nem olyan, mint most, akkor az alaktalan sötétség uralkodott minden felett.

Ekkor Logos Urunk a káoszból kitépett egy darabot és ragyogó kreativitásának egy darabjával összegyúrta majd gömb alakúra formázta, ebből lett az arany Nap, amely azóta is az újdonság az és az alkotás jelképe.

Aztán Logos a sötétségből, az őséjszekából (notton) választott ki egy darabot, amelyet megfűszerezett érzelmeivel, így jött létre az ezüstszín Hold, amely azóta is a lélek képvselője.

A Nap és a Hold rögtön megismerték egymásban a közöset és a vonzó ellentétet és kérlelték Logost, hogy had találkozzanak, de ezt Logos nem engedhette meg mert, azt nem élhették volna túl. Azonban a Nap és a Hold fáradhatatlanul kérlelte Logost, aki végülis kegyes volt hozzájuk és engedte, hogy egyszer és egyetlenegyszer egymáséi lehessenek.

Frigyükből jöttek létre a csillagok, a nap kedvenc fiai és a föld (bolygó) azon belül a föld, a víz és a levegő. A Nap és a Hold nagyon örült gyermekeiknek, de meg is gyöngültek általuk ezért Logos úgy határozott, soha többet nem láthatják egymást, a föld két oldalára utasította őket, a napnak a nappalt adva a holdnak az éjszakát. Mielőtt megszólalnátok, tudom, mire gondoltok ti nem így ismeritek őket, láttátok már nappal a holdat mindenre választ adok, egy kis türelmet kérek.

A föld azonban még nem volt ilyen pompás, mint most kopár és sivár volt szél fújta az élettelen homokot, hullámosra fodrozta a rettentő vizeket. Logos Urunk úgy gondolta benépesíti a világot és megteremtette a növényeket, az állatokat és az embert lelke szikráját beléhelyezve, hogy őt dicsőítsék mindörökké. Logos Urunk megosztotta a figyelmét és hangját és három segítőtársat hozott létre: Halál Úrnőjét, aki keblére öleli a halott lelkeket, a Sors Úrnőjét, aki a sors szálait rendezi egységbe, és a leghatalmasabbat, a Változás Urát, aki az állandóság megtörésért felelős. A világ így tökéletesnek tűnt és mindennek megvolt a rendje egy ideig.

Azonban a rend, ahogy mindig szokott lenni, felborult. Árulás taszította oda Logos Urunkat, ahol most van. Az egész azzal kezdődött, hogy a Változás Ura féltékennyé vált, hogy csak Logost dicsőítik az emberek és ő is saját teremtményeket akart alkotni, akik az ő kiválóságát hangoztatták volna majd. Azonban a Változás Ura nem rendelkezett a kellő hatalommal egy valamit tehetett, hogy egyes dolgokon kis változásokat idézzen elő. Célja érdekében megpróbálta meggyőzni a Napot és a Holdat, akik azóta is nagyon szerették egymást, de nem találkozhattak. A Változás Ura megígérte, hogy találkozhatnak, ha segítenek neki. Sokáig nem mentek bele azonban a Hold elgyengült vágyától, a Változás Ura megcsavarta kijelölt útját és átszöktette a nappalba, és a nap elé vezette. Innentől, az első napfogyatkozástól, számítjuk Logos és a Változás Urának szörnyű háborúját. A Változás Ura elképesztő hatalomra tett szert, és amit csak tudott kicsavart megtekert egyes embereken megjelent a változás jele, hatalmas viharok járták a földet szigetek tűntek el és tűntek fel. Logosnak igaza volt a Hold nem bírta el a második találkozást, félig elenyészett ezért tűnik el és tűnik fel időről időre a Hold. Azt mondják, ha megint találkoznának, abba a Hold belepusztulna, és szerelme halálát a Nap sem bírná ki. Ez minden bizonnyal a világ végét jelentené, azonban a Hold és Nap útját nem őrzi Logos féltő szeme. Az új találkozás eredményeként jöttek létre a baljós üstökösök. A háború egy kölcsönös átokkal ért véget Logos és a Változás Ura között, aminek hatására a Változás Ura eltűnt, senki azóta nem halott róla, Logos pedig halandóvá vált! Logos a háború után visszavonult a távoli északnyugatra, az /ÜvegToronyba, és a Sors és a Halál kegyeire bízta az embereket.

A változás jele az embereken néhány generáció után el kezdett hatást gyakorolni. Azok akik magukon hordozzák elkezdtek megváltozni, átformálódni. Igen most már gondolom tudjátok az orkokról és a tündékről beszélek. De ez és az ő üldöztetésük már egy másik történet...

2. Vallás

Földünk vallása egyértelmű, és minden rajta élő osztozik rajta. Négy isten él itt:

  • Logos, a teremtő, a többi isten létrehozója
  • Változás Ura, akinek hatalmában áll a létezőket megváltoztatni
  • Sors Úrnője, ki szövi a létezők sorsát, egészen a halálukig
  • Halál Úrnője, ki elviszi az élők világából a halottakat, és a létezők végét kívánja

Sajnos a teremtő súlyosan megsebesült a harcban, halandóvá vált, és elzárta magát az /ÜvegToronyba, és habár imáinkra nem válaszol, minden ember őhozzá hű. Sokan megpróbálták felkeresni a tornyát, de soha senki sem tért még vissza, senki sem érte még el.

A Változás Ura eltűnt /Mirath színéről, de az orkok mindmáig őt tisztelik, és őhozzá fohászkodnak. Nem is véletlen, hiszen ő nyitotta fel szemüket, és ő szabadította fel népüket.

A Sors Úrnője a legtitokzatosabb, sokak szerint ő puhította meg a Hold szívét, és ő szította fel a Változás Ura vágyát a teremtésre. Azok, akik őhozzá fohászkodnak titokban teszik, és ő szívének joga szerint segíti vagy nem követőit. Vannak mesék, miszerint lepaktált szörnyekkel, orkokkal és emberekkel egyaránt, hogy megvalósítsa azt, melyre áhítozik.

A Halál Úrnője - habár tisztelet övezi - egyben ellenszenv is kíséri lépteit. Ő nem tartja a teremtést és az életet jónak és elfogadhatónak. A háborúk okozója, a szörnyek buzdítója. Nyíltan nem lehet hozzá fohászkodni, bár neki szenteltek néhány szentélyt, követői a legnagyobb veszélyben sem fedhetik fel kilétüket. Az Úrnő mindaddig segíti hívét, amíg híve rombolást és halált okoz maga körül.

3. Papok, questorok

Négy fajta pap létezik, de ebből csak kettő képes bármilyen hatalmat kapni, a többi mindössze rangot ad.

A Sors Úrnője leginkább csak ritkán ad varázslatokat követőinek, akkor viszont a legkülönfélébbeket képes adni, szeszélyéhez mérten persze. Mindössze vagy négytucatnyi komolyabb híve van, de minden ember és ork tiszteli őt Mirath földjén.

A Halál Úrnőjének három komolyabb szektája van, két emberi, és egy ork. Ők a birodalom totális összeesésén munkálkodnak, minden élet kiirtásán, legtöbbször persze saját haszonszerzés céljából. Ezeken kívül a szörnyek nagy része - már amelyikben még van valamicske kis értelem, vagy érzelem esetleg - őt imádja. Ő bátran ad ki varázslatokat híveinek, persze csak ha kellően pusztítóak.


SpellJammer/Ulmaron