Maliusz Home FrissVáltozások
EarthDawn SpellJammer
Preferences | Upload | Térkép

Spell Jammer/Vallás

Ez egy rettentően fontos része a kultúrának, és attól félek tovább nem halogatható, ha nem is a kidolgozása, de legalábbis a körvonalazása.

Istenek akik átjöttek Barsiveról

Thystonius

A trollok megőrizték hagyományaikat és ezek közt volt Thystonius tisztelete és ezt pusztán azért nem hajlandóak föladni mert pár millió kilóméterre eltávolodtak az őt "tartalmazó" kristályszférától. Az összes átmentett isten közül ő a legváltozatlanabb. A háború, fizikai konfliktusok, bátorság hősiesség, kitartás istene.

Chorollis

A kereskedelem és a gazdagság istene főleg "A még kidolgozandó" kereskedelmi szövetségben tisztelik. Általban t'skrang féfri képében ábrázolják.

Astendar

Szintén szinte változatlan a művészetek, a szépség, a szerelem és a zene istennője. Elf nő képében csábítgat.

Mynbruje

Igazság, jog, az empátia és a könyörrület képviselője. Egy idős szakálas emberként szokás ábrázolni.

Garlen

Jaspree eltűnt beleolvadt Garlenba. Tehát összefoglalásképpen a gyógyítás, a család, az otthon melege, a természet, a termékeny föld és a jó termés istene. Ember nő formájában jelenik meg, mármint úgy szokás ábrázolni.

Vestrial

Szöges ellentéte a jelenlegi fertőzött ED passion-nek. Tréfamester, nem tiszteli a szabályokat. Mindíg vidám és mindenkit jókedvre derít. Követői és maga az isten is híresek a csínyekről, amely az ember egyik hibáját figurázzák ki.

ABO Istenek

Amikor /Killuspal istenei megérkeztek ide, a kristályszféra már készen várta őket. Ez a meglepő tényt a legtöbb Killuspali vallás tagadja, vagy nem is említi, ami érthető: az isteneknek a hívők számára teljhatalmúaknak kell lenniük!

Az istenek nem tudni, hogy honnan érkeztek, egyes tudósok szerint egy másik (esetleg időközben elpusztult) kristályszférából, mások szerint egyenesen a külső síkokról szálltak alá. Bár (természetesen) minden vallás azt állítja, hogy az ő istenük érkezett elsőnek, a pontos sorrend nem ismert.

Ami tény, hogy az istenek alkották meg Aurórát és a bolygókat, benépesítették őket, és hosszú ideig ádáz csata dúlt a bolygók (más szóval, bolygókon élők) feletti fennhatóságért. Mára, úgy tűnik, az istenek többsége ráunt erre a játékra, persze híveik és egyházaik számára a csata nem szűnt meg, így tovább folyik jó és gonosz harca a legtöbb Bennszülött bolygón. Az istenek közvetlen beavatkozására egy ezredéve nincs példa, és egyesek azon spekulálnak, hogy elhagyták a szférát.

Jelenlétük ennek ellenére érezhető. A Bennszülött papok, isteneik jóvoltából, hihetetlen mágiákra képesek, olykor még a legtekintélyesebb Jövevény adeptusokat is zavarba hozva képességeikkel. Egyes istenek relikviái fel-felbukkannak, általában föld (esetenként ég) rengető hatással. Tisztán látszik, hogy ha az istenek el is mentek, a hatásuk nem múlt el.

A Bennszülöttek többsége aktívan hisz és követi egy vagy több isten tanítását. Sok isten van, akiknek több bolygón és különböző névadó fajok között is vannak szolgáik.

Aenow

Titán egyik istensége... Mivel errefelé sok isten, és még annál is több vallás és követő van... Aenow egy "magyarázat-istenség" ő maga az univerzum. Illetve sokkal inkább az univerzumot alkotó dolgok esszenciája. A magyarázatok legalábbis ennyiben egyeznek. Mivel Aenownak rengeteg követője, és szektája van. És ettől a ponttól kezdve mindegyiküknek más magyarázata Aenowról és céljairól, esetleg értékrendjéről. Nem ismeretes még az sem, mikor voltak ezek a szekták utóljára egységesek. És most a szektákról.... Ide jól jönne egy felsorolás pl így : -- Descant
  • Ryn-rend
  • Ryn rend ellenlábasa Lesz ezeknek neve is? És érthető céljaik? Bocs, szőke vok -- D
Az egyik legagresszívabb szekta a Ryn-rend. Ez a rend nagyon kevés papot és annál több lovagot tartalmaz. Elképzelésük szerint Aenow a világban jólétet és békét akar. És azt, hogy az emberek tartsák tiszteletben egymást és a világot, amelyben élnek. A rend fő céljának tekinti a környező területek felügyeletét. És az igazságosság fenntartását. Ezen céljuk végrehajtásában legnagyobb ellenfelük egy másik Aenow szekta, amely szerint a világot alkotó esszencia szent és ezért annak felhalmozása is szent cselekedet. Minél hatalmasabb, vagy gazdagabb valaki, annál közelebb jut Aenowhoz, és a végső cél az istenség megismerése és jóindulatának elnyerése azáltal, hogy hasonlatossá tesszük magunkat. A szekta szerint éppen ezért a törvények javarészt feleslegesek. Kivéve persze, ha általuk több lehet valaki. Ők nem tartják a Ryn-rendet aktív ellenségüknek, sőt, szerintük a rend vezetői csodálatos találékonyságról tettek tanúbizonyságot, amikor megalapították szektájukat. Bár sajnálatos, hogy ilyen sok embert sikerült megtéveszteniük.Ugyanakkor egyik főbb elvük szerint, mindenki csak saját erejéből juthat előrébb.

Questorok és papok

A két csoport nagyon hasonló mégis hihetetlenül különböző. Ugyan mindketten valamilyen természetfeletti lény szolgálatában állnak, az ő küldetéseit és parancsait hajtják végre, és közvetítik igéit a többi névadó felé, azonban míg az ABO istenek és az ő papjaik valamiféle kézzelfogható mágikus cselekedeteket visznek véghez (értsd villámokat szórnak meg gyógyítanak), addig a questorok és a jövevény isteneik valamiféle megfoghatatlan csodákban működnek. A hit az ABO istenségeknél sokkal egyértelműbb, inkább tudás jellegű. Varázslatokat kapok az istenemtől, amiket eldurrogtatok. Persze ez nem jelenti azt, hogy a questorok kevésbéerősek lennének (a megfelelő pillanatban ők is megkapják a megfelelő segítséget), vagy hogy az ABO istenek csak a papjaikon keresztül segítenék hívőiket, csak egyfajta megközelítésbeli külömbséget.

Azt mondják Garban az Floranus questor akkor sóhajtott először amikor lement egy őslakosok által lakott faluba istenének eszményeit hirdetni és negyvenedszerre hallotta:
- Te pap vagy? Akkor fakassz mán' vizet ebbűl a köbül vagy valami.