Maliusz Home FrissVáltozások
EarthDawn SpellJammer
Preferences | Upload | Térkép

Spell Jammer/Dekabrista Konfliktusok

Háború az Elf Armadával

Az egész a Krillen kezdődött 232 évvel a megérkezés után. A dekrabristák uralták egész Atrarát, legalábbis amennyire csak lehet, megkezdték az elemi levegő bányászatát a Krillen és létrehozták az első telepeket Rakanon. A Krilli bányászat még elég őskori módszerekkel zajlott egy robbantással rést nyitottak az elemi levegő síkjára majd /Orikalkum hálóval befogták a kiáramló elemi levegőt.

A pátriárkák által vezetett állam aranykorát élte. Csodás volt a kép, hogy a trollok után ők a legnagyobb hatalom, és hogy minden (nem troll:) jövevénynek ők a bölcs vezérei. Tudtak az /Atrarai állam létrejöttéről de úgy gonolták, hogy minden dekabrista tisztában van az alárendelt szerepével.

Aztán egy felderítő hajójuk, a /KönnyűTölgy, /Krillen belebotlott az elemi levegő bányászokba, és követelte tőlük hagyják abba az síkok közti falak gyengítését, és adják meg magukat. Biztosította őket törvényes tárgyalásuk lesz.
A válasz indíttatását ugyan meg lehet érteni de utólag végiggondolva lehet, hogy nem a legmegfelelőbb volt. A bányászhajóról állítólag valami hasonló válasz érkezett:

-Mocsok, irígy fűzabálók takarodjatok innen, különben anyátok egy urnában lát viszont benneteket, ha aszerencsétek van! Itt mi bányászunk, ez dekabrista terület.- Kilőttek a felderítőhajó felé egy töltetet amely arra volt való, hogy lyukat üssön az elemi levegő síkjára. A /KönnyűTölgyön hatalmas repedés futott végig és azonnal el kellett hagynia a viharos /Krillt.

Első háború Dekabrista Flotta és az Elf Armada között

Persze ezt az armada nem hagyhatta annyiban. Három állig felfegyverzett és páncélozott légerődöt indított meg /Atrara felé a kisérőhajókkal együtt. Azonban éppen akkor a dekabristákat megtámadták az ilithidek /Rakanon ezért úgy döntöttek mivel az armada névadókból áll kisebb veszélyt jelentenek, és a jelentős erőt /Rakanon öszpontosították. Az /Atrarai őrjáratokat az armada megsemmisítette vagy elkergette, leszállt Atrarán kinyilvánította dicsőséges győzelmét, protektort nevezett ki a hold irányítására. A dekabristák számára azonban a harc még csak most kezdődött. SENKI (kivéve néhány /KrethaShin tisztet:))) nem működött együtt az armadával akik ezt nagyon kultúrálatlannak ítéltek. Ehelyett az armada ellátmányait támadták meg, tiszteket fogtak el és végül a levegőbe röpítették Garalát az egyik repülő erődöt. Segran Ragna az armada inváziós seregének parancsnokának ekkor telt be a pohár. Atrarán mindekit katonának minősített és parancsot adott az elfogásukra a foglyok szörnyűséges körülmények közt senyvedtek Azonban Atrara már akkor sem lebecsülendő hadi flottájának nagyrésze legyőzte az ilithideket minimális veszteségekkel és visszaindult /Atrara felé.

A flotta Krill bolygó körül gyülekezett. Újraszerveszték az őrjáratok maradványait és ekkor kaptak hírt a holdról, amely azonnali támadásra ösztökélte őket. A támadást elsiették abból a szempontból, hogy az armada csapatai, nagy veszteségek árán ugyan, de kijutott a gömbből. Mindkét oldalon a veszteségek igen úlyosak voltak (egy másik repülő erőd a Vagrel javíthatatlanul sérült számos hajó elpusztult az armadánál. A dekabristáknál szinte egész hajóosztályok tűntek el, az őrjárat feladatát ellátni képes hajók hiánya sokáig érezhető volt), de ezeket egész máshogy élték meg a szembenálló felek: A dekabristák visszaszerezték Atrarát, és sikeresen hárították el fenállásukat legkomolyabban fenyegető veszélyt. A pátriárkáknak szembesülniük kellett azzal, hogy nem legyőzhetetlenek és meg kellett barátkozniuk két nagy és számos kisebb hajó elvesztésével.

Második Dekabrista Elf háború

A második háború sokkal inkább a háború. A legtöbbször elemzett, a legnagyobb léptékű és egyben a legfurcsább. Az első háborús vereség nagyon súlyos politikai következményekkel járt az Új Erdőségben. Levonták a következtetést, hogy lebecsülték Atrarát és annak erejét. A következő invázióval 18 évet vártak addig új hajókat építettek és fölkészültek a dekabristák ellen, akik, a propaganda szerint, erre a világra is ugyanazt a sorsot hozzák mind Barsive-ra.

Szerencsétlenségükre a dekabristák is levonták a következtetéseket a háborúból, amelyek:

  1. Az armadától sem lehet semmi jobbat várni mint az ilithidektől
  2. Atrara többet nem eshet el!
  3. A Lin'la'eri hírszerzés létfontosságú
Ez utóbbi pont volt az, amely gyakorlatilag a háboró elindítása előtt elöntötte a háborút. A nem kimondottan titkolt támadásról tudomást szerzett a KrethaShin. Ez persze nem lett volna akkora nagy vész, csakhogy a flotta parancsnoksága előállt egy olyan merész tervvel, amelyet KashmirMelano a negyedik flotta egyik kormányosának szenije (zseni kormányosa) nélkül nem lehetett volna végrehajtani. A történetet gondolom mindenki unásig ismeri, a negyedik flotta észrevétlenül eljutott Lin'la'erig és szétbombázta a támadni készülő hadat. A veszteségek borzasztóak voltak több helm is megsérült, vagy megsemmisült. Nem egy repülő erőd javíthatatlanná vált, a kisebb hajókról már nem is beszélve.

Az ezután következő időszakot nevezik a különös háborúnak. A pátriárkák ugyanis nem tehették azt meg, hogy támadás nélkül elvesztik a beharangozott dicsőséges háborújukat, úgyhogy a szedett vedett flotta maradványaival megindították a támadásukat. A dekabristák ezen a ponton elbizonytalanodtak. Ha minden a terv szerint ment az armadának kisebb katonai ereje van mint a flottának! Mi történt? Illúziókat bombáztunk? Az Új Erdőségnek nagyobb serege volt mint azt eleve gondoltuk? Rémülten kereste a flotta parancsnokság a KrethaShin embereket információért. Több teljesen felesleges visszavonulás és veszteség után a flotta rájött valódi erejére és visszakergette az armadát Lin'la'erre.

A pátriárkák sötét napjai következtek a második vereség megingatta az öregek tanácsába vetett hitet. A régi vezető (a neve majd ide jön) utolsó intézkedése az volt, hogy egy vallási háborúnak próbálta beállítani az egészet. A gyönyörű Garlen és az ördigi Tystonius csatájaként. A vallás korlátozására a népesség forrongani kezdett nagyobbrészt azok akik a rendfentartásban dolgoztak. Az egyik város Kalimarok kikiáltotta függetlenségét. Mynbruje dicsőségére a helyzet megoldódott. Fél évvel a vallási korlátozások bejelentése után, egy troll hajó jelent meg Lin'la'er kikötőjében (a vezető) fejét követelték és a Tystoniusszal szemben bevezetett korlátozások megszüntetését.

forrás Varhassan: Az Lin'la'er Dekabrista konfliktusrendszer